Vítejte

Jsme obecně prospěšná společnost realizující projekty:

logo2

 

 

Projekt na podporu a pomoc lidem s vadami řeči. Vydali jsme k tématu knížku, pořádáme setkání balbutiků, organizujeme svépomocné skupiny, chystáme terapeutické centrum…

Přečtěte si více…

logo-red

 

 

Spojujeme a inspirujeme rodiny ke vzájemné spolupráci. Šíříme osvětu, organizujeme setkání a přednášky, vydali jsme knížku…

Přečtěte si více…

Podporujeme projekty na rozvoj komunikačních dovedností, např.:

 

Vzdělávací kurzy pro zbavení se trémy, rozvoj řečnických dovedností, schopnosti sebevyjádření i vzájemného porozumění.

Přečtěte si více…

A připravujeme další projekty, mimo jiné:

prvni-logo

 

 

Projekt pro návrat přechodových rituálů do našeho života, zejména na pomoc mladým lidem přejít vědomým způsobem z období dospívání do plnohodnotné dospělosti.

Naše poslání:

Zajišťovat informační a osvětové aktivity v oblasti mezilidské komunikace a také v ní organizovat nakladatelské, vydavatelské a publikační činnosti. Dále pak koordinace sociálně-organizačního a poradenského servisu plus příprava a podpora odborných, školících a vzdělávacích akcí v téže oblasti.

Fungujeme již od roku 2013 a pomáháme nejen lidem s komunikačními obtížemi, ale také inspirujeme jak díky lepší vzájemné komunikaci žít pestřejší život.

SPOkoJENÍ, o. p. s.

Klimentská 1246/1
11000 Praha 1 – Nové Město
Česká republika

IČ: 018 64 637

č. účtu: 4200423620/6800

info@spokojeni.cz